Hotell og lignende overnattingsbedrifter. Losjiomsetning. Fylke, 1992M01 - siste måned

  1. ID 205306
  2. Stikkord 03615 hotell omsetning overnatting turisme fylker
  3. Statistikk https://www.ssb.no/overnatting
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/03615