Vareeksport, HS 16-24 Tilberedte næringsmidler, drikkevarer, tobakk. Verdi og mengde, siste 13 mnd.

  1. ID 1208
  2. Stikkord 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel
  3. Statistikk https://www.ssb.no/muh
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08799