Vareeksport HS 08-14 Frukt, kaffe, korn og andre vegetabilske produkter. Verdi og mengde, siste 13 mnd.

  1. ID 1200
  2. Stikkord 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel
  3. Statistikk https://www.ssb.no/muh
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08799