Vareimport, HS 25-27 Mineralske produkter. Verdi og mengde, siste 13 mnd.

  1. ID 1152
  2. Stikkord 08799 import muh tollkode utenrikshandel
  3. Statistikk https://www.ssb.no/muh
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08799