Befolkning, etter kjønn, Kommuner pr 1.1.2007 - siste år

  1. ID 104857
  2. Stikkord 11727 befolkning folkemengde innbyggere kjønn kommuner tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11727