Folkemengde grunnkretser - 15 Møre og Romsdal

  1. ID 1036
  2. Stikkord 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/04317