Folkemengde grunnkretser - 12 Hordaland

  1. ID 1030
  2. Stikkord 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/04317