Kodeliste for yrkeskatalogen, basert på STYRK 98145Kodeliste2024-06-03T05:38:45.000+0000Yrkeskatalogen er en oversikt over titler som arbeidsgiver benytter for å melde 7-sifret yrkeskode for sine ansatte i a-meldingen. Yrkeskatalogen er basert på Standard for yrkesklassifisering fra 1998, STYRK-98. Ved publisering følger SSB i dag en nyere standard fra 2008, STYRK-08. Dette skjer ved en omkoding i SSB fra yrkeskatalogen til STYRK-08. Den sjusifrete yrkeskoden brukes ved innrapportering til A-ordningen. Tips om hvordan søke 1) For å søke etter yrkeskoder til en yrkestittel: Skriv inn yrkestittelen evt. deler av yrkestittelen i søkefeltet. 2) Trykk «Filtrer» for å starte søket. 3) Trykk «Nullstill» for å fjerne filtreringen. 4) For å søke etter flere yrkestitler innenfor samme yrke: Skriv inn de første fire sifrene i yrkeskode. Hvilken yrkeskode en stilling skal ha, bestemmes av arbeidsoppgavene. Det vil si at yrkeskoden skal tilsvare konkrete arbeidsoppgaver, ikke utdanning hos den enkelte, type ansettelsesforhold, kontrakt, lønn eller bransje. Hovedregelen er at ansatte som utfører samme arbeidsoppgaver, skal ha samme yrkeskode. Dette gjelder alle arbeidsforhold som skal rapporteres i a-ordningen, uansett om det er ordinært eller av typen frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar. Dersom en person kun har én kontrakt med en arbeidsgiver, men ulike arbeidsoppgaver, skal personen få en yrkeskode som tilsvarer det han eller hun bruker mest tid på. Dersom en person har to ulike arbeidsforhold med ulike arbeidsoppgaver, skal personen rapporteres med to ulike yrkeskoder. Det er altså arbeidsforholdet som er avgjørende for yrkeskoden, ikke personen. nbfalsefalsefalseEdelmann, Fredrik SteinremFredrik.Edelmann@ssb.no40902460312 - Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikkPersonYrkeskatalogen, basert på STYRK 98 2016-126832016-12-012024-06-03T05:35:14.000+0000nbselfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/versions/683selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/145codeshttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/145/codes{?from=<yyyy-MM-dd>,to=<yyyy-MM-dd>,csvSeparator,level,selectCodes,presentationNamePattern}codesAthttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/145/codesAt{?date=<yyyy-MM-dd>,csvSeparator,level,selectCodes,presentationNamePattern}varianthttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/145/variant{?variantName,from=<yyyy-MM-dd>,to=<yyyy-MM-dd>,csvSeparator,level,selectCodes,presentationNamePattern}variantAthttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/145/variantAt{?variantName,date=<yyyy-MM-dd>,csvSeparator,level,selectCodes,presentationNamePattern}correspondshttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/145/corresponds{?targetClassificationId,from=<yyyy-MM-dd>,to=<yyyy-MM-dd>,csvSeparator}correspondsAthttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/145/correspondsAt{?targetClassificationId,date=<yyyy-MM-dd>,csvSeparator}changeshttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/145/changes{?from=<yyyy-MM-dd>,to=<yyyy-MM-dd>,csvSeparator}