firsthttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications?page=0&size=20selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classificationsnexthttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications?page=1&size=20lasthttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications?page=7&size=20searchhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/search{?query,includeCodelists}Standard for delområde- og grunnkretsinndelingKlassifikasjon2024-01-24T14:24:49.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/1Standard for kjønnKlassifikasjon2018-12-07T14:02:33.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/2Standard for gruppering av hjelpe- og omsorgstiltak i barnevernetKlassifikasjon2024-02-16T14:49:10.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/3Standard for regionale spesialkoderKlassifikasjon2020-10-13T10:07:50.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/4Standard for PRODCOM koderKlassifikasjon2024-01-10T10:02:07.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/5Standard for næringsgruppering (SN)Klassifikasjon2023-11-23T08:18:53.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/6Standard for yrkesklassifiseringKlassifikasjon2023-10-25T07:04:44.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/7Standard for overføringskapasiteter for internettabonnementKlassifikasjon2020-08-05T08:30:03.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/8Standard for transport av farlig gods på veiKlassifikasjon2017-02-01T07:15:58.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/9Standard for vareslag i transportstatistikkenKlassifikasjon2017-03-14T14:52:55.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/10Standard for havnedistriktKlassifikasjon2021-05-11T11:39:46.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/11Standard for skadegradKlassifikasjon2016-10-07T12:06:17.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/12Standard for trafikanttypeKlassifikasjon2016-10-07T12:06:17.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/13Standard for veitrafikkulykkeKlassifikasjon2016-10-07T12:06:17.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/14Standard for distriktsinndeling av ordrereserve i bygg og anleggKlassifikasjon2023-10-25T10:40:59.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/16Standard for gruppering av familierKlassifikasjon2019-03-12T14:03:12.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/17Standard for oppvarmingskildeKlassifikasjon2020-08-13T07:23:56.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/18Standard for sivilstandKlassifikasjon2021-08-04T12:19:44.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/19Standard for grunnbeløpet i folketrygden (beløp pr. 1.5 )Klassifikasjon2023-10-02T14:51:41.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/20Standard for klassifisering av omsetningstype ved tinglyst omsetning av fast eiendomKlassifikasjon2016-10-07T12:06:18.000+0000selfhttps://data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/212014880