Folkemengde grunnkretser - 14 Sogn og fjordane

  1. ID 1034
  2. Stikkord 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/tabell/04317