API: Ferdige datasett

APIet med ferdige datasett er et utvalg fra de mest brukte tabellene i Statistikkbanken. Formatene er JSON-stat versjon 1.2 og CSV.

Ved tidspunktene 05:00 og 11:30 oppdateres Statistikkbanken. Dette gjør alle tabeller midlertidig utilgjengelige i opptil fem minutter.
Tall som skal revideres vises som ‘0’ eller ‘:’ i tidsrommet 05:00-08:00.

Dersom du ønsker meldinger om nye eller endrede datasett,  send oss din e-post adresse.

Liste over datasett

Tittel Stikkord ID Velg type
Arbeidsledige, sesongjustert (AKU). Siste 13 mnd 08931 aku akumnd arbeidsledighet 1052
JSON  |  CSV
Areal av land og ferskvann (km²). Kommuner, siste år 09280 aral arealdekke kommuner landareal 85430
JSON  |  CSV
Befolkningsutvikling. Fylker, siste kvartal 01222 befolkning befolkningsvekst døde flytting folkemengde fylker fødte innvandring utvandring 1102
JSON  |  CSV
Befolkningsutvikling. Hele landet, siste kvartal 01222 befolkning befolkningsvekst døde flytting folkemengde fødte innvandring utvandring 1104
JSON  |  CSV
Befolkningsutvikling. Kommuner, siste kvartal 01222 befolkning befolkningsvekst døde flytting folkemengde fødte innvandring kommuner utvandring 1108
JSON  |  CSV
Befolkningsutvikling. Kommuner, siste 9 kvartaler 01222 befolkning befolkningsvekst døde endring flytting folkemengde fødte innvandring kommuner utvandring 1106
JSON  |  CSV
Boligprisindeksen, etter boligtype og region. Siste 5 kvartaler 07221 boliger bpi indeks priser region 1062
JSON  |  CSV
Boligprisindeksen, etter boligtype og region. 1992K1 - siste kvartal 07221 boliger bpi indeks priser region tidsserie 1060
JSON  |  CSV
Borettslagsboliger. Gj.sn. kvadratmeterpris og antall omsetninger. Fylker 2006K1 - siste kvartal 06695 bpi boliger borettslag priser kvadratmeterpris omsetning fylker tidsserie 185499
JSON  |  CSV
Byggeareal for annet enn bolig, etter næring. Fylker, foreløpige tall 2012M01 - siste måned 09286 sn2007 bruksareal byggeareal fylker kontorer forretningsbygg næring tidsserie 95175
JSON  |  CSV
Byggeareal for annet enn bolig, etter næring. Hele landet, foreløpige tall, 2012M01 - siste måned 09286 byggeareal næring forretningsbygg sn2007 tidsserie byggevirksomhet 95177
JSON  |  CSV
Byggeareal for boliger og bruksareal til bolig. Fylker, foreløpige tall, 1993M01- siste måned 03723 boliger bruksareal byggeareal fullførte fylker tidsserie 26025
JSON  |  CSV
Byggeareal for boliger og bruksareal til bolig. Hele landet, foreløpige tall, 1993M01 - siste måned 03723 boliger bruksareal byggeareal boligbygging tidsserie 95146
JSON  |  CSV
Byggekostnadsindeks for boligblokk, etter arbeidstype. 1978M01 - siste måned 08655 arbeid bkibol blokk bygg indeks kostnader materialer tidsserie byggekostnadsindeks 1058
JSON  |  CSV
Byggekostnadsindeks for boliger i alt, etter arbeidstype.1978M01 - siste måned 08651 bygg arbeid bkibol boliger hus indeks kostnader tidsserie byggekostnadsindeks 26944
JSON  |  CSV
Byggekostnadsindeks for enebolig av tre, etter arbeidstype. 1978M01 - siste måned 08653 arbeid bkibol bygg hus boliger indeks kostnader materialer tidsserie byggekostnadsindeks 1056
JSON  |  CSV
Detaljomsetningsindeksen, etter næring. 2000M01 - siste måned 07129 varehandel detaljhandel doi indeks næring verdi volum omsetning tidsserie 1064
JSON  |  CSV
Detaljomsetningsindeksen, sesongjustert volumindeks. Siste 13 mnd. 07129 varehandel detaljhandel doi indeks volum 1066
JSON  |  CSV
Dødelighetstabeller, etter kjønn og alder. Hele landet, 1966 - siste år 07902 dode død døde levetid levealder tidsserie 102811
JSON  |  CSV
Eksport av fersk og frosset oppdrettslaks. Siste 2 uker 03024 eksport laks priser oppdrett 1120
JSON  |  CSV
Eksport av fersk og frosset oppdrettslaks. 2000U01 - siste uke 03024 eksport laks priser tidsserie 1122
JSON  |  CSV
Folkemengde, etter ett-årig alder. Fylker, pr.1.1. siste år 07459 alder befolkning folkemengde folketall fylker innbyggere 1076
JSON  |  CSV
Folkemengde, etter ett-årig alder. Hele landet, pr 1.1. siste år 07459 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere 1074
JSON  |  CSV
Folkemengde, etter ettårig alder. Kommuner, pr 1.1. siste år 07459 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere kommuner 1080
JSON  |  CSV
Folkemengde, etter kjønn, Kommuner pr 1.1.1986 - siste år 07459 folkemengde innbyggere kjønn kommuner tidsserie 104857
JSON  |  CSV
Folkemengde, etter kjønn og ett-årig alder. Hele landet, pr. 1.1., 1986 - siste år 07459 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere tidsserie 1082
JSON  |  CSV
Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1846 - siste år 10211 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere kvinner menn tidsserie 59322
JSON  |  CSV
Folkemengde, etter kjønn og femårig alder. 1846 - siste år 10211 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere kvinner menn tidsserie 65195
JSON  |  CSV
Folkemengde, etter kjønn og 10 funksjonelle aldersgrupper. Kommuner, pr. 1.1.1986 - siste år 07459 alder folkemengde innbyggere kjønn kommuner tidsserie 85699
JSON  |  CSV
Folkemengde, etter kjønn og 5-årig alder. Kommuner, pr 1.1. siste år 07459 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere kjønn kommuner kvinner menn 1078
JSON  |  CSV
Folkemengde framskrevet, etter kjønn, alder, innvandringskategori og landbakgrunn, alternativ MMMM, 2016 - 2100 10212 11167 befolkningsframskrivinger folkemengde folkfram innbyggere innvandrere innvandring prognoser 131613
JSON  |  CSV
Folkemengde, framskrevet, etter kjønn og 1-årig alder, i 9 alternativer. Hele landet, 2016 - 2040 10213 11168 befolkningsframskivinger folkemengde folkfram innbyggere prognoser 85456
JSON  |  CSV
Folkemengde, framskrevet etter kjønn og 10 funksjonelle aldersgrupper, alternativ MMMM. Bydeler i Oslo, 2016 - 20140 10213 11168 befolkningsframskivinger bydeler folkemengde folkfram innbyggere prognoser 85773
JSON  |  CSV
Folkemengde, framskrevet etter kjønn og 10 funksjonelle aldersgrupper, alternativ MMMM. Kommuner 2016 - 2040 10213 11168 befolkningsframskivinger folkemengde folkfram innbyggere kommuner prognoser 85771
JSON  |  CSV
Folkemengde, framskrevet, etter kjønn og 5-års grupper, alternativ MMMM. Fylker, 2016-2040 10213 11168 befolkningsframskivinger folkemengde folkfram fylker innbyggere prognoser 85436
JSON  |  CSV
Folkemengde, framskrevet, etter kjønn og 5-års grupper, alternativ MMMM. Hele landet, 2016 - 2040 11168 befolkningsframskivinger folkemengde folkfram innbyggere prognoser 85438
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 01 Østfold 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1002
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 02 Akershus 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1006
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 03 Oslo 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets innbyggere kommuner 1010
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 04 Hedmark 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1012
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 05 Oppland 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1014
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 06 Buskerud 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1016
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 07 Vestfold 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets innbyggere kommuner 1018
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 08 Telemark 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1020
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 09 Aust-Agder 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1022
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 10 Vest-Agder 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1024
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 11 Rogaland 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1026
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 12 Hordaland 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1030
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 14 Sogn og fjordane 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1034
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 15 Møre og Romsdal 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1036
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 16 Sør-Trøndelag 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1040
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 17 Nord-Trøndelag 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1042
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 18 Nordland 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1044
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 19 Troms 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1048
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 20 Finnmark 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1050
JSON  |  CSV
Folkemengde. Kommuner, pr. 1.1., 1986 - siste år 07459 befolkning folkemengde folketall innbyggere kommuner tidsserie 26975
JSON  |  CSV
Folkemengde 1.1. og endringer i kalenderåret. Fylker, 1951 - siste år 06913 befolkning døde flytting folkemengde folketall fylker fødte innbyggere tidsserie 49623
JSON  |  CSV
Folkemengde 1.1. og endringer i kalenderåret. Hele landet, 1951 - siste år 06913 befolkning døde flytting folkemengde folketall fødte innbyggere tidsserie 49626
JSON  |  CSV
Folkemengde 1.1 og endringer i kalenderåret. Kommuner, 1951 - siste år 06913 befolkning døde flytting folkemengde folketall fødte innbyggere kommuner tidsserie 49577
JSON  |  CSV
Foretak etter næring og antall ansatte. Hele landet, siste år 07196 foretak næring sn2007 størrelse 1110
JSON  |  CSV
Foretak etter organisasjonsform og antall ansatte. Hele landet, siste år 07196 as foretak organsisasjonsform størrelse næringsliv 1112
JSON  |  CSV
Foretaks- og personlige konkurser, tvangssalg og tinglyste utleggsforretninger. 1995M01 - siste måned 07218 konkurs konkurser tidsserie tvangssalg utleggsforretninger 95265
JSON  |  CSV
FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-utgifter. Løpende og faste priser. 1970 - siste år 11010 forskning foun investeringer næringsliv priser utgifter utvikling 61819
JSON  |  CSV
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger. Fylker, 1999 - siste år 03364 boliger priser boligpriser kvadenebol fylker tidsserie 25138
JSON  |  CSV
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger. Hele landet, 1999 - siste år 03364 kvadenebol boliger priser boligpriser tidsserie 25151
JSON  |  CSV
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger. Større byer, 1999 - siste år 03364 kvadenebol boliger priser boligpriser byer tidsserie 25156
JSON  |  CSV
Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og utleierkategori. 2012 - siste år 09894 boliger lmu priser utleie husleie leiemarkedsundersøkelsen 26940
JSON  |  CSV
Hotell og andre overnattingsbedrifter. Overnattinger, etter formål med hotelloppholdet. Hele landet, 1986M01 - siste måned 08403 ferie hotell overnatting overnattingsbedrifter tidsserie turisme 95293
JSON  |  CSV
Hotell og lignende overnattingsbedrifter. Kapasitetsutnytting og pris per rom. Fylker, 1985M01 - siste måned 03616 fylker hotell belegg overnatting overnattingsbedrifter priser rom tidsserie turisme 95274
JSON  |  CSV
Hotell og lignende overnattingsbedrifter. Kapasitetsutnytting og pris per rom. Hele landet, 1985M01 - siste måned 03616 hotell belegg overnatting overnattingsbedrifter priser rom tidsserie turisme 95276
JSON  |  CSV
Hotell og lignende overnattingsbedrifter. Losjiomsetning. Fylke, 1992M01 - siste måned 03615 overnatting hotell omsetning turisme 205306
JSON  |  CSV
Hotell og lignende overnattingsbedrifter. Losjiomsetning. Landet, 1992M01 - siste måned 03615 overnatting hotell omsetning 205308
JSON  |  CSV
Hotell og lignende overnattingsbedrifter. Overnattinger, etter formål med oppholdet. Fylker, 1986M01 - siste måned 08403 ferie fylker hotell overnatting overnattingsbedrifter tidsserie turisme 95281
JSON  |  CSV
Hotell og lignende overnattingsbedrifter. Overnattinger, etter gjestene sin nasjonalitet. Hele landet, 1985M01 - siste måned 08402 hotell nasjonalitet overnatting overnattingsbedrifter tidsserie turisme 95279
JSON  |  CSV
Hotell og lignende overnattingsbedrifter. Åpne bedrifter, senger og rom. Fylker, 1985M01 - siste måned 03614 fylker hotell overnatting overnattingsbedrifter rom senger tidsserie turisme 95268
JSON  |  CSV
Hotell og lignende overnattingsbedrifter. Åpne bedrifter, senger og rom. Hele landet, 1985M01 - siste måned 03614 hotell overnattigsbedrifter overnatting rom senger tidsserie turisme 95272
JSON  |  CSV
Hovedposter fra ligninga. Personer, etter alder. Gjennomsnitt (kr). Bydeler, 2005 - siste år 05854 bydeler formue gjeld innskudd inntekt selvangivelse skatt skattepliktig tidsserie 49619
JSON  |  CSV
Hovedposter fra ligninga. Personer, etter alder. Gjennomsnitt (kr). Fylker, 1999 - siste år 05854 formue fylker gjeld innskudd inntekt selvangivelse skatt skattepliktig tidsserie 49613
JSON  |  CSV
Hovedposter fra ligninga. Personer, etter alder. Gjennomsnitt (kr). Hele landet, 1999 - siste år 05854 formue gjeld innskudd inntekt selvangivelse skatt skattepliktig tidsserie 49656
JSON  |  CSV
Hovedposter fra ligninga. Personer, etter alder. Gjennomsnitt (kr). Kommuner, 1999 - siste år 05854 formue gjeld innskudd inntekt kommuner selvangivelse skatt skattepliktig tidsserie 49607
JSON  |  CSV
Husholdninger, etter størrelse på inntekt etter skatt. Fylker, 2006 - siste år 07137 fylker husholdninger ifhus inntekt nettoinntekt tidsserie 97611
JSON  |  CSV
Husholdninger, etter størrelse på inntekt etter skatt. Hele landet, 2006 - siste år 07137 husholdninger ifhus inntekt nettoinntekt tidsserie 97435
JSON  |  CSV
Husholdninger, etter størrelse på inntekt etter skatt. Kommuner, 2006 - siste år 07137 07182 husholdninger ifhus inntekt kommuner nettoinntekt tidsserie 56957
JSON  |  CSV
Husholdninger, etter type. Bydeler, siste 2 år 06070 enslige barn bydeler familie familier par privathusholdninger kommuner husstander 1072
JSON  |  CSV
Husholdninger, etter type. Hele landet, 2005 - siste år 06070 enslige barn familie par privathusholdninger husstander tidsserie 1068
JSON  |  CSV
Husholdninger, etter type. Kommuner, siste 2 år 06070 barn enslige familie familier husstander kommuner par privathusholdninger 1070
JSON  |  CSV
IMF SDDS, nettofordringer i pengemengden M3, 2008M01 - siste måned 10993 m3 pengemengde 172800
JSON  |  CSV
Inntekt etter skatt, etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. Bydeler, 2005 - siste år 06944 bydeler husholdninger ifhus inntekt nettoinntekt tidsserie 56928
JSON  |  CSV
Inntekt etter skatt, etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. Hele landet, 2005 - siste år 06944 husholdninger ifhus inntekt nettoinntekt tidsserie 56900
JSON  |  CSV
Inntekt etter skatt, etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. Kommuner, 2005 - siste år 06944 husholdninger ifhus inntekt kommuner nettoinntekt tidsserie 49678
JSON  |  CSV
Innvandrere, etter kjønn. Kommuner, 1970 - siste år 07110 immigrasjon innvandrere innvbef kommuner tidsserie utenlandsfødte 96307
JSON  |  CSV
Innvandrere, etter landbakgrunn (verdensdel) og kjønn. Fylker, 1970 - siste år 07110 immigrasjon innvandrere innvbef fylker landbakgrunn tidsserie 48648
JSON  |  CSV
Innvandrere, etter landbakgrunn (verdensdel) og kjønn. Hele landet, 1970 - siste år 07110 immigrasjon innvandrere innvandring innvbef landbakgrunn tidsserie 48651
JSON  |  CSV
Innvandrere, etter landbakgrunn (verdensdel) og kjønn. Kommuner, 1970 - siste år 07110 immigrasjon innvandrere innvbef kommuner landbakgrunn tidsserie 48644
JSON  |  CSV
Innvandrere med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter kjønn. Fylker 1970 - siste år 05182 innvbef immigrasjon innvandrere fylker tidsserier 96304
JSON  |  CSV
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn. Kommuner 1970 - siste år 07108 immigrasjon innvandrere innvbef kommuner tidsserie 96328
JSON  |  CSV
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn. Fylker, 1970 - siste år 07108 fylker immigrasjon innvandrere utenlandsfødte innvbef landbakgrunn tidsserie 48639
JSON  |  CSV
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn. Hele landet, 1970 - siste år 07108 immigrasjon innvandrere innvbef landbakgrunn tidsserie 48670
JSON  |  CSV
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn. Kommuner, 1970 - siste år 07108 immigrasjon innvandrere innvandrerforeldre innvbef kommuner landbakgrunn tidsserie 48657
JSON  |  CSV
Konjunkturbarometeret. Avledede indikatorer. Industri og bergverk, 1990K1 - siste kvartal 08267 kbar konjunkturindikator konjunktursituasjonen undersøkelse 166316
JSON  |  CSV
Konjunkturbarometeret. Avledede indikatorer, varetype. 1990K1 - siste kvartal 08267 kbar konjunkturindikator konjunktursituasjonen undersøkelse 166318
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - gruppenivå. 1979M01 - siste måned 03013 konsumprisindeks kpi prisendring priser tidsserie 1092
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - hovedgruppenivå. 1979M01 - siste måned 03013 indeks konsumprisindeks kpi prisendring priser tidsserie 1084
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - KPI og KPI-JAE sesongjustert. 1985M01 - siste måned 06444 indeks kpi kpi-jae prisendring priser sesongjunstert tidsserie 45590
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - KPI-JA KPI-JAE, KPI-JE og KPI-JEL etter konsumgruppe. Indeks og endring i %. 1995M01 - siste måned 05327 kjerneinflasjon konsumprisindeks kpi kpi-ja kpi-jae kpi-jel prisendring priser 1118
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - KPI-JA og KPI-JAE, KPI-JE og KPI-JEL. Indeks og endring i %. siste 2 mnd 05327 kjerneinflasjon konsumprisindeks kpi kpi-ja kpi-jae kpi-jel prisendring 372146
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - totalindeks, mnd.- og 12 mnd-endring. Siste 2 måneder 03013 konsumprisindeks kpi prisendring priser totalindeks 1088
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - totalindeks. 1979M01 - siste måned 03013 konsumprisindeks kpi prisendring priser tidsserie 1086
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - undergruppenivå 1. 1979M01 - siste måned 03013 konsumprisindeks kpi prisendring priser tidsserie 1090
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - undergruppenivå2. 1979M01 - siste måned 03013 konsumprisindeks kpi prisendring priser tidsserie 1094
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - varer og varegrupper, kun indeks. 1979M01 - siste måned 03013 konsumprisindeks kpi prisendring priser tidsserie varer 1096
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - vekter på undergruppenivå1. 1979M01 - siste måned 03013 indeks konsumprisindeks kpi tidsserie vekter 1098
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor. 2015 - siste år 11118 indeks konsumprisindeks kpi leveringssektor lønn prisendring priser tidsserie tjenester varer 95134
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks for varer og tjenester etter leveringssektor, 2015M01 - siste måned 11117 konsumprisindeks kpi leveringssektor lønn priser tidsserie tjenester varer 1100
JSON  |  CSV
Konsumprisindeksen, KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor. 2015M01 - siste måned 11119 konsumprisindeks kpi kpi-ja kpi-jae leveringssektor tidsserie tjenester varer 130297
JSON  |  CSV
Kredittindikatoren K2. Innenlandsk bruttogjeld, beholdninger og transaksjoner, etter kredittkilde, 1985M12 - siste måned 11596 gjeldsvekst k2 kredind kreditt kredittindikator kredittkilde lånegjeld långiver transaksjoner utlån utlånskilde 166326
JSON  |  CSV
Kredittindikatoren K2. Innenlandsk lånegjeld, beholdninger og transaksjoner, etter låntakernæring og valuta. 1995M12 - siste måned 11597 fastlands-norge gjeldsvekst k1 k2 kredind kredittindikator lånegjeld utlån låntakernæringer sesongjustering transaksjoner valuta 435921
JSON  |  CSV
Kredittindikatoren K2. Innenlandsk lånegjeld, etter låntakersektor, kredittkilde og valuta. 1987M12 - siste måned 06718 k2 kredind låntaker valuta lånegjeld kredittindikator beholdninger långiver kredittkilde låntakersektor k1 utlån 62264
JSON  |  CSV
Kredittindikatoren K2. Innenlandsk lånegjeld, sesong- og ujusterte beholdninger og transaksjoner, etter valuta og låntakersektor, 1985M12 - siste måned 11599 gjeldsvekst k1 k2 kredind kreditt kredittindikator lånegjeld låntakersektor sesongjustering transaksjoner utlån 435959
JSON  |  CSV
Kredittindikatoren K3. Publikums samlede lånegjeld, etter kredittkilde og låntakernæringer. 2016K1 - siste kvartal 11598 fastlands-norge gjeldsvekst k2 k3 kredind kreditt kredittindikator lånegjeld låntakersektor låntakernæringer transaksjoner utlån 62266
JSON  |  CSV
Ledige stillinger, etter næring, 2010K1 - siste kvartal 08771 ledstill stillinger arbeidskraft etterspørsel 166328
JSON  |  CSV
Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (To års gjennomsnitt) . Fylker, 2007 - siste år 08487 anmeldelser fylker kriminalitet lovbrudd lovbrudda tidsserie 81190
JSON  |  CSV
Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe (To-års gjennomsnitt). I alt og hele landet, 2007 - siste år 08487 anmeldelser kriminalitet lovbrudda 97445
JSON  |  CSV
Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddskategori og gjerningssted (To-års gjennomsnitt). Fylker, 2007 - 2014 08487 81192
JSON  |  CSV
Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddskategori og gjerningssted (To-års gjennomsnitt). Kommuner, 2007 - siste år 08487 anmeldelser forbrytelser forseelser kommuner kriminalitet lovbrudd lovbrudda tidsserie 81196
JSON  |  CSV
Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddstype (To-års gjennomsnitt). I alt og hele landet, 2007 - 2014 08487 97614
JSON  |  CSV
Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte lovbruddsgrupper og gjerningssted (To-års gjennomsnitt). Kommuner, 2007 - siste år 08487 anmeldelser kommuner kriminalitet lovbrudd lovbrudda tidsserie 81194
JSON  |  CSV
Lønn for ansatte, etter yrke, sektor, kjønn og arbeidstid, 2016 11418 lonnansatt lønn månedslønn yrke 317687
JSON  |  CSV
Lønnsindekser, etter næring. Siste 5 kvartaler 07219 indeks lonnkvart lønn lønnsendring næring kvartalsvis lønnsvekst 1128
JSON  |  CSV
Lønnsindekser, gjennomsnittlig avtalt månedslønn, etter næring. 2000K1 - siste kvartal 07219 indeks kvartal kvartalsvis lonnkvart lønn lønnsendring lønnsvekst næring tidsserie 1126
JSON  |  CSV
Lønnsindekser, gjennomsnittlig månedslønn, etter næring. 2000K1 - siste kvartal 07219 indeks kvartalsvis lonnkvart lønn lønnsendring lønnsvekst månedslønn tidsserie 1124
JSON  |  CSV
Lønnsindekser, industri, 2005K1 - siste kvartal 07235 indeks industri lonnkvart lønn lønnsendring lønnsvekst 215588
JSON  |  CSV
Nasjonalregnskap, makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste priser, kvartalsvis. 2000K1 - siste kvartal 09190 bnp bruttoprodukt fastepriser knr konsum nasjonalregnskap tidsserie 59022
JSON  |  CSV
Nasjonalregnskap, makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartalsvis, 2000K1 - siste kvartal 09190 bnp bruttoprodukt indeks knr konsum nasjonalregnskap tidsserie 59012
JSON  |  CSV
Nasjonalregnskap, makroøkonomiske hovedstørrelser, siste 2 kvartaler 09190 knr gdp makroøkonomi 372144
JSON  |  CSV
Offentlig forvaltning. Totale utgifter, etter sektor og formål 1996 - siste år 10725 offinnut stat kommune skatt 112175
JSON  |  CSV
Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter marked og varetype. Varetype, 1998M01-siste måned 07096 bergverk elektrisitet gass industri kraft næring ogibkoms olje sn2007 tidsserie varetype 124341
JSON  |  CSV
Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, omsetning etter marked, næring (SN2007). 1998M01-siste måned 07096 bergverk elektrisitet gass industri kraft næring ogibkoms olje omsetrning sn2007 tidsserie varetype 124363
JSON  |  CSV
Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, omsetning etter marked og hovednæringer. Totaler (1998M01-siste måned) 07096 bergverk elektrisitet gass industri kraft ogibkoms olje omsetning sn2007 tidsserie 124322
JSON  |  CSV
Oljeinvesteringer, antatte og påløpte . Utvinning og rørtransport, etter investeringsart og registreringstidspunkt, 2007- 08050 kis oljeinvesteringer investeringsundersøkelse olje gass investeringer 166332
JSON  |  CSV
Oljeinvesteringer, påløpte . Utvinning og rørtransport, etter investeringsart, 2001K1 - siste kvartal 09602 kis oljeinvesteringer investeringsundersøkelse olje gass 166334
JSON  |  CSV
Omsetning av boligeiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Fylker, 2008K1 - siste kvartal 10187 boliger boligpriser eiendommer eiendomsoms omsetninger fylker tidsserie 65587
JSON  |  CSV
Omsetning av boligeiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Kommuner, 1992 - siste år 06726 boliger boligpriser eiendommer eiendomsoms kjøpesum kommuner omsetninger tidsserie 65604
JSON  |  CSV
Omsetning av bolilgeiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Fylker, 1992 - siste år 06726 boliger eiendommer eiendomsoms fylker kjøpesum omsetninger priser tidsserie 74676
JSON  |  CSV
Omsetning av fritidseiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Fylker, 1992 - siste år 04710 eiendomsoms hytter fritidseiendommer fylker kjøpesum omsetninger priser tidsserie 65965
JSON  |  CSV
Omsetning av fritidseiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Fylker, 2001K1 - siste kvartal 09332 hytter fritidseiendommer eiendomsoms kjøpesum omsetninger fylker tidsserie 65608
JSON  |  CSV
Omsetning av fritidseiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Kommuner, 1992 - siste år 04710 eiendomsoms fritidseiendommer hytter kjøpesum kommuner omsetninger priser tidsserie 65962
JSON  |  CSV
Pengemengden. Basispengemengden M0, 2008M01 - siste måned 10946 pengemengde m0 172771
JSON  |  CSV
Pengemengden M1, M2, M3, etter eiersektor, 2008M01 - siste måned 10949 pengemengde m1 m2 m3 sektor 172798
JSON  |  CSV
Pengemengden M1, M2, M3, 2008M01 - siste måned 10945 pengemengde m1 m2 m3 172769
JSON  |  CSV
Pengemengden M3, etter eiersektor sesongjustert, 2008M01 - siste måned 10948 m3 pengemengde 172795
JSON  |  CSV
Pengemengden M3, etter finansobjekt, 2008M01 - siste måned 10947 m3 pengemengde 172793
JSON  |  CSV
Personer 18 år og over, etter samlivsform, i prosent. Bydeler, 2005 - siste år 06096 familie aleneboenede enslige samboere gifte bydeler tidsserie 85450
JSON  |  CSV
Personer 18 år og over, etter samlivsform, i prosent. Hele landet, 2005 - siste år 06096 familie aleneboenede enslige samboere gifte tidsserie 86813
JSON  |  CSV
Personer 18 år og over, etter samlivsform i prosent. Kommuner, 2005 - siste år 06096 aleneboenede enslige familie gifte kommuner samboere tidsseie 85440
JSON  |  CSV
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, etter marked og varegruppe. Hovedgruppenivå, 2001M01 - siste måned 03675 hovedgrupper indeks hjemmemarked importmarked førstegangsomsetning pif priser tidsserie sitc 82679
JSON  |  CSV
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, etter marked og varegruppe. Undergruppenivå, 2001M01 - siste måned 03675 indeks førstegangsomsetning pif priser tidsserie undergruppe varegrupper sitc 82647
JSON  |  CSV
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, etter marked. Varer i alt, 2001M01 - siste måned 03675 indeks førstegangsomsetning hjemmemarked importmarked pif priser tidsserie varer 82677
JSON  |  CSV
Prisindeks for nye eneboliger, hele landet.1989K01 - siste kvartal 07562 boliger nybolig indeks priser boligpriser tidsserie 26158
JSON  |  CSV
Produksjonsindeks for industrien, etter næring (2005=100). Totaler, siste 2 mnd 07095 pii produksjon industri utvinning olje indeks 372131
JSON  |  CSV
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, etter næring. 1990M01 - siste måned 07095 indeks industri næring pii produksjon tidsserie 29843
JSON  |  CSV
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Hovednæringer, 1990M01 - siste måned 07095 indeks industri næring olje pii produksjon tidsserie 27002
JSON  |  CSV
Produksjonsindeks olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, etter varetype. 1990M01 - siste måned 07095 indeks industri olje pii produksjon varetyper tidsserie 26952
JSON  |  CSV
Produsentprisindeks for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter varetype. 2000M01 - siste måned 07097 bergverk gass index industri kraft olje ppi priser prisendring varetyper tidsserie 26433
JSON  |  CSV
Produsentprisindeks for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Totaler, 2000M01 - siste måned 07097 bergverk gass industri kraft olje ppi prisendring priser tidsserie 26426
JSON  |  CSV
Produsentprisindeks. Næring, totaler, siste 2 mnd. 07097 indeks industri ppi utvinning 372129
JSON  |  CSV
Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Industrier, 2000M01 - siste måned 07097 produsentpris indeks industri næring ppi priser prisendring tidsserie 27263
JSON  |  CSV
Selveierboliger. Gj.sn. kvadratmeterpris og antall omsetninger. Fylker, 2006K1 - siste kvartal 05963 bpi boliger priser boligpriser kvadratmeterpris omsetning fylker tidsserie 185489
JSON  |  CSV
Selveierboliger. Gj.sn. kvadratmeterpris og antall omsetninger. Store kommuner, 2006K1 - siste kvartal 05963 boliger boligpriser bpi kommuner kvadratmeterpris omsetning priser tidsserie 185487
JSON  |  CSV
Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter skatteart. Akkumulerte tall, kommuner, siste 13 mnd. 07022 kommuner skatt skatteregn skatteregnskap 179425
JSON  |  CSV
Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, næring, kjønn og alder. Fylker, per 4.kvartal, 2008 - siste år 07984 arbeidssted bosted fylke næring regsys sn2007 sysselsatte sysselsetting tidsserie 44624
JSON  |  CSV
Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, næring, kjønn og alder. Hele landet, per 4.kvartal, 2008 - siste år 07984 arbeidssted bosted næring regsys sn2007 sysselsatte sysselsetting tidsserie 44631
JSON  |  CSV
Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, næring, kjønn og alder. Kommuner, per 4.kvartal siste år 07984 sn2007 arbeidssted bosted kommuner næring regsys sysselsatte sysselsetting 44574
JSON  |  CSV
Sysselsatte pr. 4. kv. etter kjønn og alder (andel i prosent). Kommuner, 2005 - siste år 06445 regsys sysselsatte kommuner tidsserie 100145
JSON  |  CSV
Sysselsetting og arbeidsledighet (AKU), etter kjønn og alder. Hele datasettet 2006M02 - siste måned 08931 akumnd aku ansatte arbeidsledighet arbeidsstyrken kvinner menn sysselsetting utvalgsundersøkelse tidsserie 1054
JSON  |  CSV
Utdannningsnivå. Personer 16 år og over etter kjønn. Fylker, 1970 - siste år 09429 utniv fylker utdanningsnivå akademikere videregående grunnskole universitet tidsserie 85452
JSON  |  CSV
Utdannningsnivå. Personer 16 år og over etter kjønn. Hele landet, 1970 - siste år 09429 utniv utdanningsnivå akademikere videregående grunnskole tidsserie 85454
JSON  |  CSV
Utdannningsnivå. Personer 16 år og over, etter kjønn, i prosent. Kommuner, 1970 - siste år 09429 akademikere grunnskole kommuner universitet utdanning utdanningsnivå utniv videregående tidsserie 85432
JSON  |  CSV
Utdannningsnivå. Personer 16 år og over etter kjønn. Kommuner, 1970 - siste år 09429 akademikere grunnskole kommuner universtitet utdanning utdanningsnivå utniv videregående tidsserie 85434
JSON  |  CSV
Utenrikshandel med varer, foreløpige hovedtall, siste 2 mnd 08792 eksport handelsbalanse import muh utenrikshandel 372133
JSON  |  CSV
Utenrikshandel med varer, hovedtall, etter land (mill.kr), siste 25 måneder 08803 muh import eksport utenrikshandel land 179423
JSON  |  CSV
Utenrikshandel med varer, hovedtall. 1980M01 - siste måned 08792 eksport import muh tidsserie utenrikshandel handelsbalanse varer 58962
JSON  |  CSV
Utenrikshandel med varer, sesongjusterte hovedtall (mill.kr), 1989M01 - siste måned 08864 muh eksport import sesongjustert tidsserie 179421
JSON  |  CSV
Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, ensifret SITC og varer i alt, 1989K1 - siste kvartal 08241 uhvp import eksport sitc volumindekser prisindekser sitc 179415
JSON  |  CSV
Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, etter tosifret SITC, 1989K1 - siste kvartal 08241 uhvp import eksport sitc volumindekser prisindekser 179417
JSON  |  CSV
Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, etter varegruppe, 1989K1 - siste kvartal 08241 uhvp import eksport volumindekser prisindekser varegrupper 179419
JSON  |  CSV
Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser etter varens anvendelsesområde, BEC. (2000=100), 1989K1 - siste kvartal 05987 uhvp trade import eksport bec volumindekser prisindekser 367182
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 01-02, 04-05 Levende dyr og animalske produkter. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel hs 321832
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 03 Fisk. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel 1202
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 06-07 Planter og grønnsaker. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel 1204
JSON  |  CSV
Vareeksport HS 08-14 Frukt, kaffe, korn og andre vegetabilske produkter. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel 1200
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 15 Animalske og vegetabilske oljer. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1206
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 16-24 Tilberedte næringsmidler, drikkevarer, tobakk. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel 1208
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 25-27 Mineralske produkter. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1210
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 28-29 Kjemisk eller nærstående industri. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel 1212
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 30-38 Kjemiske produkter, andre. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel 1214
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 39-43 Plast, gummi, skinn, reiseeffekter. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel 1216
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 44-49 Tre, trevarer og tremasse. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel 1218
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 50-60 Tekstilmaterialer og tekstilartikler. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel 1220
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 61-67 Klær, sko, hodeplagg. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel hs 1222
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 68-71 Varer av stein, gips, sement og keramikk. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel 1225
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 72-83 Uedle metaller og varer herav. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel 1227
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 84 Maskiner og apparater, ikke elektriske. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel 1229
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 85 Elektriske maskiner, apparater og materiell. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel 1231
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 86-89 Kjøretøy, luftfartøy etc. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel 1233
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 90-92 Instrumenter og optiske apparater. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel 1235
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 93-99 Våpen og ammunisjon, div. varer ellers. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport hs muh tollkode utenrikshandel 1237
JSON  |  CSV
Vareeksport, verdi etter tresifret SITC, 2000M01 - siste måned 08818 muh sitc eksport utenrikshandel tidsserie 367189
JSON  |  CSV
Vareeksport, verdi- og mengdetall etter to-sifret SITC. 2000M01 - siste måned 08806 eksport muh sitc utenrikshandel varegupper 1134
JSON  |  CSV
Vareeksport, verditall etter land. 2000M01 - siste mnd. 08806 eksport land muh utenrikshandel verdi 1136
JSON  |  CSV
Vareeksport, verditall etter land. 1988 - siste år 08801 eksport land muh utenrikshandel 1130
JSON  |  CSV
Vareeksport, verditall og mengdetall etter en-sifret SITC. 1988 - siste år 08809 eksport mengde muh sitc utenrikshandel varegrupper verdi tidsserie 34256
JSON  |  CSV
Vareeksport, verditall og mengdetall etter to-sifret SITC. 1988 - siste år 08809 eksport mengde muh sitc utenrikshandel varegrupper verdi tidsserie 34642
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 01-02, 04-05 Levende dyr og animalske produkter. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel hs 321830
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 03 Fisk. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1142
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 06-07 Planter og grønnsaker. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1144
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 08-14 Frukt, kaffe korn og andre vegetabilske produkter. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1146
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 15 Animalske og vegetabilske oljer. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1148
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 16-24 Tilberedte næringsmidler, drikkevarer, tobakk. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1150
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 25-27 Mineralske produkter. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1152
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 28-29 Kjemisk eller nærstående industri. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1154
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 30-38 Kjemiske produkter, andre. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1156
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 39-43 Plast, gummi, skinn, reiseeffekter. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1158
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 44-49 Tre, trevarer og tremasse. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1160
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 50-60 Tekstilmaterialer og tekstilartikler. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1162
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 61-67 Klær, sko, hodeplagg. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1164
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 68-71 Varer av stein, gips, sement og keramikk. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1166
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 72-83 Uedle metaller og varer herav. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1168
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 84 Maskiner og apparater, ikke elektriske. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1170
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 85 Elektriske maskiner, apparater og materiell. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1172
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 86-89 Kjøretøy, luftfartøy etc. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1174
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 90-92 Instrumenter og optiske apparater. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1176
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 93-99 Våpen og ammunisjon, div. varer ellers. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel 1178
JSON  |  CSV
Vareimport, verdi etter tresifret SITC, 2000M01 - siste måned 08818 muh import sitc utenrikshandel tidsserie 367187
JSON  |  CSV
Vareimport, verditall etter land. 1988 - siste år 08801 import land muh utenrikshandel 1132
JSON  |  CSV
Vareimport, verditall etter land. 2000M01 - siste mnd. 08806 import land muh utenrikshandel varer 1138
JSON  |  CSV
Vareimport, verditall og mengdetall etter en-sifret SITC. 1988 - siste år 08809 import mengde muh sitc utenrikshandel varegrupper verdi tidsserie 34254
JSON  |  CSV
Vareimport, verditall og mengdetall etter to-sifret SITC. 1988 - siste år 08809 import mengde muh sitc utenrikshandel varegrupper verdi tidsserie 34640
JSON  |  CSV
Vareimport, verditall og mengdetall etter to-sifret SITC. 2000M01 - siste måned 08806 import mengde muh sitc utenrikshandel varegrupper verdi 1140
JSON  |  CSV
Varekonsumindeks, 2000M01 - siste måned 05333 vki varekonsum forbruk indeks tidsserie 166330
JSON  |  CSV
Åpnede konkurser, etter næring og organisasjonsform. Kommuner, siste fem kvartaler 07165 kommuner konkurs konkurser næring organisasjonsform sn2007 66000
JSON  |  CSV
Åpnede konkurser, etter næring og organisasjonsform. 2006K1 - siste kvartal 07165 sn2007 konkurs konkurser næring organisasjonsform 62495
JSON  |  CSV